Home

www.austad-historielag.no


Velkommen til Austad Historielags nettside. Her vil du finne informasjon om kommende møter, referater fra tidligere møter, samt bilder og informasjon om andre prosjekter som historielaget jobber med.

Bruk menyen øverst for å navigere til ønsket side.

Austad Historielag er å finne på Facebook. Søk etter "Austad Historielag" eller trykk her og bli med i gruppen!

Om oss:

Austad Historielag er dannet for å øke interessen og kunnskapen om den kulturhistoriske arv i gamle Austad kommune i Vest Agder. Med dette menes også Korshamn. Laget ble dannet 8/9-2009. Laget har åpne møter på Austad Grendehus første torsdag i hver måned klokken 19.00.

Hvor?


Følg Rosnesvegen mot Korshavn. Når du kommer til Austad sentrum vil du få Austad Grendehus på høyre side.

Neste møte:

Forrige møte:

 

Årsmøtet i Austad historielag avholdes torsdag 10. juni klokka 19 på Austad grendehus.

Etter årsmøtet er tema Kaffens historie. 

Smittevernsregler overholdes. Enkel servering om dette er mulig. Alle er velkomne.

1. oktober deltok 25 stykker på vårt møte med det svært aktuelle temaet pandemi, denne gangen spanskesyken som herjet Europa i perioden juli 1918 til
mars 1919. Les mer om dette spennende temaet i referatet.Ved å følge linken her kan du få lese boka om Austad Kirke utgitt av Sigrunn Berdal og Arne Åmland i forbindelse med 200- års jubileet i 2003. Bok: Austad Kirke