Home

www.austad-historielag.no


Velkommen til Austad Historielags nettside. Her vil du finne informasjon om kommende møter, referater fra tidligere møter, samt bilder og informasjon om andre prosjekter som historielaget jobber med.

Bruk menyen øverst for å navigere til ønsket side.

Hvor?


Følg Rosnesvegen mot Korshavn. Når du kommer til Austad sentrum vil du få Austad Grendehus på høyre side.

Velkommen til åpent møte 1. februar 2024 på Austad grendehus klokka 19.

Vårens møter klokka 19 på Austad grendehus:


1. februar 2024

7. mars 2024

4. april 2024

2. mai 2024

møte eller tur i juni - mer info kommer.

Neste møte:

Austad Historielag er å finne på Facebook. Søk etter "Austad Historielag" og følg oss for bilder og oppdateringer!

Om oss:

Austad Historielag er dannet for å øke interessen og kunnskapen om den kulturhistoriske arv i gamle Austad kommune i Vest Agder. Med dette menes også Korshamn. Laget ble dannet 8/9-2009. Laget har åpne møter på Austad Grendehus første torsdag i hver måned klokken 19.00.

Bli medlem:

Møtene i Austad Historielag er åpne for alle. Vi setter likevel stor pris på at tilhørere blir medlemmer. Ingen lag uten medlemmer. Som medlem får du stemmerett på årsmøtet og møtereferater og møtepåminnelser per mail. 


For å bli medlem betaler du årskontigent på kroner 100 inn til kontonummer 3126 24 15239.


Vi har også fått VIPPS. Velg "kjøp og betal" og Søk opp "Austad historielag" eller nummer #125387. 


VIKTIG: Merk betalingen med fullt navn!


For å motta referat på mail, send oss din mailadresse på austadhistorielag4580@gmail.com.Styret i Austad historielag består i 2023 av:

Arne Lervik, styreleder

Solfrid Hausvik Ballestad

Rolf Øveland, kasserer

Sigmund Pollestad

Roald Refstie

Gjert Caspersen, 

Ronny Fredbo, sekretær