Kulturminner

Austad Historielag har sammen med Lyngdal Historielag blitt invitert med i den kommunale prosessen med å lage en Kulturminneplan.


Vi er nå i den del av prosessen der vi samler inn forslag fra dere medlemmer til hva som er viktige kulturminner i Lyngdal. Austad Historielag vil jobbe videre sammen med kulturkontoret med dette arbeidet.


Vi har til nå samlet innspill gjennom historielagsmøter på Austad Grendehus, møte på Korshavn skole kystkultursenter og på Facebook og mail.


Under finner du lenke til et innspill, vi har fått, samt det foreløpige arbeidsdokumentet som vil oppdateres etter hvert.