Bli medlem

Møtene i Austad Historielag er åpne for alle. Vi setter likevel stor pris på at tilhørere blir medlemmer. Ingen lag uten medlemmer. Som medlem får du stemmerett på årsmøtet og møtereferater og møtepåminnelser per mail. 


For å bli medlem betaler du årskontigent på kroner 100 inn til kontonummer 3126 24 15239.


Vi har også fått VIPPS. Velg "kjøp og betal" og Søk opp "Austad historielag" eller nummer #125387. 

VIKTIG: Merk betalingen med fullt navn!


For å motta referat på mail, send oss din mailadresse på austadhistorielag4580@gmail.com.