møtereferater

Referater fra møter i 2019

  •  


Her vil du finne referater fra de åpne møtene vi har i Austad Historielag.

Referatene ligger sortert etter måned og år.

For å åpne et referat, klikk på måneden møtet ble holdt.