Program

Her vil du finne informasjon om kommende aktiveter i Austad historielag.Møteprogram for 2018


  • Torsdag 4. januar klokken 19 på Austad grendehus. Kulturminneplan og billedkveld.
  • Torsdag 1. februar klokken 19. Besøk til Jan Arvid Lindlands museum/samlinger i Akersmyr.
  • Torsdag 8. mars klokken 19 på Austad grendehus. Årsmøte, samt at Arne Åmland presenterer sin nyeste bok.
  • torsdag x. april klokkrn 19 på Austad grendehus.
  • torsdag 6. september klokken 19 i Austad kirke. Tema: Austad kirkes historie.
  • torsdag 11. oktober klokken 19 på Austad grendehus. Tema: Skipsfart i etterkrigstiden.
  • torsdag 1. november klokken 19 på Austad grendehus.
  • torsdag 6. desember klokken 19 på Austad grendehus.